Kanion Diabła
Wymagany poziom szkolenia: Open Water- Advanced Open Water

Kanion Diabła - Devil's Hole 

Wymagany poziom szkolenia: Open Water- Advanced Open Water

· KANION DIABLA (DEVILS HOLE)

Odległość od bazy: 5 km. (nurkowanie z brzegu)

Wymagany poziom szkolenia: Open Water- Advanced Open Water

Maksymalna głębokość 3 0m

Idealne miejsce: Fotografia/głębokie nurkowanie

Bardzo ciekawe miejsce owiane legenda otwór w dnie o szerokości 4.5 m ciągnie się do głębokości 30 m gdzie dalej ostro skręca i ciągnie się dalej. Otwór zasilany przez podziemny system rzeczny. To co leży głębiej w jaskini w dużej mierze jest nieznane. Devil's Hole znany ze zdradliwych prądów i niesamowitej atmosfery. Dzisiaj stalowa brama zasłania częściowo wejście nurkom ostrzegając, aby nie ryzykowali życia płynąc dalej. Nurkowanie tylko dla zawansowanych nurków.